Styrelsen - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Styrelsen

Svenska Parkinsonstiftelsens styrelse

Vill du mejla till styrelsen,
peka på fotot och klicka.

 

Anders Borgman har haft Parkinson sedan 1990. Han är DBS-opererad. Anders grundade Svenska Parkinsonstiftelsen år 1995 och är dess ordförande. Han är aktiv utbildare och föreläsare och har haft många parkinsonskolor, såväl utomlands som på olika platser i Sverige, även internetbaserade. Anders har gett ut flera böcker, exempelvis ”Samtalscirkel om Parkinsons sjukdom” och ”Parkinson från A till Ö”. Anders bor i Piteå.

Astrid Borg

Astrid Borg bor i Källby, Götene kommun och har haft Parkinsons sjukdom sedan 1997. Hon har arbetat som kirurgsjuksköterska och distriktssköterska. 2001 utbildade hon sig till parkinsonsjuksköterska vid Röda Korsets Vårdhögskola i Stockholm.
2002 - 2008 var Astrid anställd av Svenska Parkinsonstiftelsen som projektledare, utbildare och föreläsare. Sedan 2008 är hon ledamot i Parkinsonstiftelsens styrelse. Hon är även verksam i Parkinson Skaraborgs styrelse, vars ordförande hon var 2001 – 2005. Astrid är utbildad taktil massör och har 2003 – 2009 bl.a. varit sekreterare i Parkitouchstudien – ”Parkinsons sjukdom och effekten av beröringsmassage”, ett samarbetsprojekt mellan länssjukhuset Ryhov i Jönköping, SKAS (Skaraborgs sjukhus) och universitetssjukhuset i LinköpingHon har författat flera skrifter, bland annat ”Hur mås det?” och ”Smärta vid Parkinsons sjukdom.” Hon har skrivit 12 kapitel i boken ”Parkinson – Värt att veta”.
På Vårdalinstitutets hemsida , under rubrikerna Tematiska rum - Leva med smärta vid vissa sjukdomar.  finns det en artikel ”Att leva med smärta vid Parkinsons sjukdom”, som hon har skrivit.
Under 2011 har Astrid uppdaterat ”Parkinson från A till Ö”.


Anders Granström har inte haft Parkinson. Han är ingenjör från Lantmäteriet och folkbildare. Han har arbetat som folkbildare och studieombudsman, och hade där kontakt med många frivilligorganisationer och föreningar inom ett flertal områden. Handikapp-, fackliga och politiska organisationer det vill säga ett stort omfattande föreningsliv har Anders arbetat med. Organisationsförmåga och problemlösningar är ett par av hans starka sidor. Anders har lett många studiegrupper och kurser samt hållit olika föredrag m.m. Förintelsen har Anders en speciell utbildning inom, som han brukar hålla föredrag om. Anders har i Piteå Kommuns vänort, Kandalaksha, på Kolahalvön i Ryssland, arbetat med omfattande biståndsverksamhet, bland annat startat upp en folkbildningsverksamhet där. Anders har varit Idrottsledare i hela sitt liv och i första hand arbetat med ungdomar. Flicklänslag i fotboll och flera föreningar har haft Anders som ledare. Föreningsliv har alltså varit och är en heltidssyssla för honom och från att tidigare haft det som sin vardagliga sysselsättning är det idag hans fritidsverksamhet. Schack, bridge och golf är idag hans stora intressen, där bridgen är den som upptar mest tid. Naturligtvis så är han utbildare och tävlingsledare även inom detta område.  Ledamot i stiftelsens styrelse från 2008 Anders är uppväxt i Moskosel en by inom Arvidsjaur kommun i Norrlands inland. Anders bor i Piteå.

Ja

Jag heter Karin Borgman och sedan 52 år gift med Anders. Född och uppvuxen i Arjeplog.
Min del i Svenska Parkinsontiftelsens arbete är att sköta om bokföringen, fakturering samt in/utbetalningar
. 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny