Länkar - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Länkar

Nedan hittar du länkar till organisationer, som på något sätt har med Parkinsons sjukdom att göra.  

Patientorganisationer

Parkinsonförbundet

www.parkinsonforbundet.se

Medlemsorganisation för Parkinsons sjukdom och Parkinson Plus

Parkinsonförbundets länsföreningar

www.parkinsonforbundet.se/index-filer/Page521.htm

NYP


Nätverket för Yrkesverksamma personer med Parkinson. Kontaktpersoner finns över hela landet. Kan fås via förbundets kansli.

Svenska Parkinsonstiftelsen

www.parkinsonstiftelsen.se

Informations- och utbildningsarbete rörande Parkinsons sjukdom

NHR – Neurologiskt Handikappades Riksförbund

www.nhr.se

Medlemsorganisation för ca 15 diagnoser inkl. Parkinsons sjukdom

EPDA

www.epda.eu.com

European Parkinson’s Disease Association

Närstående/anhöriga

AHR-Anhörigas
Riksförbund

www.ahrisverige.se

Organisation för anhörigvårdare

Nationellt kompetens-
centrum Anhöriga

www.anhoriga.se

En samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd

Forskning

Parkinson Info

http://parkinsoninfo.
parkinsonforbundet.se

Nättidning om forskning och nyheter från Parkinsonförbundet

 
Hjälpmedel

Etac

www.etac.se

Erbjuder via nätbutik produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga

Plusvardag

www.plusvardag.se

Säljer handikapphjälpmedel via nätbutik samt butiker i Vällingby och Uppsala.

Varsam

www.varsam.se

Säljer handikapphjälpmedel via
nätbutik samt butiker i Örebro, Västerås och Stockholm.

Uriform

www.uriform.se

Säljer hjälpmedel på postorder samt via butik i Stockholm.

Rehabilitering

Humlegården

www.humlegarden.a.se

Neurologisk rehabilitering i Sigtuna.

Stora Sköndals neurologiska rehabiliteringsklinik


Sköndal

Stöd
 

www.jagkanparkinson.se

Information för att under-
lätta dagligt liv med Parkinsons sjukdom

Atypiska Parkinsonsjukdomar

Ladda ner film

Film, Christer Nilsson, Docent, överläkare Minneskliniken Skånes Universitetssjukhus

Symtomövrsikt Uppföljning

Ladda ner dokument

PDF dokument

 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny