Forskning - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Forskning

Vad är klinisk forskning?

 

”Klinisk forskning är sådan forskning som förutsätter vårdens struktur och resurser. Syftet är att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.”
(SOU 2009:43, Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården”, utgiven 5 maj 2009)


 
 


Svenska Parkinsonstiftelsens forskningspolicy

 

”Att Svenska Parkinsonstiftelsen valt att prioritera klinisk forskning och inte grundforskning har en direkt koppling till den drabbades och de närståendes ”nu-situation”. Ökad kunskap om behandlingsalternativ/ -metoder får ett snabbare genomslag i vardagen och leder till en bättre situation för alla berörda parter.
Alla gåvor som Svenska Parkinsonstiftelsen erhåller och som givaren önskar skall gå till klinisk parkinsonforskning går också oavkortat till detta. Gåvan belastas således ej med någon administrativ overhead-kostnad. Det är också skälet till att Svenska Parkinsonstiftelsens gåvogiro, 90-konto, har upphört att gälla. Kostnaderna för detta konto inklusive särskild revision av auktoriserad revisor blev onödigt hög.
Genom att ta bort onödiga kostnadsbelastningar på en gåva, kan Svenska Parkinsonstiftelsen garantera att hela gåvan går till klinisk forskning.”

Anders Borgman
ordförande

Svenska Parkinsonstiftelsen stöder klinisk forskning

 

Under 2009 har Svenska Parkinsonstiftelsen beviljat NYPUM-projektet (se faktaruta) i Umeå över 300 000 kronor och de kommande tre åren, 2010 – 2012, har Svenska Parkinsonstiftelsen förbundit sig att stödja projektet med minst 115 000 kr/ år.
Under 2012 har Svenska Parkinsonstiftelsen tillsammans med Shaking Generation stött NYPUM-projektet med 440 000 kronor.

 
 

NYPUM

 
 

I en långtidsstudie djupstuderas samtliga nya parkinsonpatienter vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå sedan januari 2004. Projektet kallas NYPUM, ”Ny Parkinson i Umeå”, och har fått 330 000 kr i anslag av Svenska Parkinsonstiftelsen.
Lars Forsgren, professor i neurologi vid Umeå universitet, är projektledare för NYPUM.
Se artikel från Parkinson symposium, Pite Havsbad, juni 2008.


 

Vi stödjer Svenska Parkinsonstiftelsens satsning på klinisk forskning:
AGDA Lön AB, Ängelholm
Bergkvist-Insjön Trävaru KB, Insjön
Martinson TRÄ AB, Bygdsiljum
Nordvitamon AB, Koler
Orion Pharma AB, Sollentuna
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vill du också stödja Svenska Parkinsonstiftelsens satsning på klinisk forskning?
Kontakta i så fall Svenska Parkinsonstiftelsen här: info@parkinsonstiftelsen.se


 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny