Hämta information - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Hämta information

 

Här kan du hämta/ladda ner information kostnadsfritt

OBS. När du har öppnat dokumentet kan du spara det i din dator. Tryck på diskettsymbolen, ange ditt val av filnamn samt ange var dokumentet ska lagras.


Klicka på bilden

Parkinson-Informatören utgiven 1998 – 2007

Redaktör Anders Borgman, Svenska Parkinsonstiftelsen, Piteå.
En samlingsutgåva sammanställd av Olle Rehnström, Svenska Parkinsonstiftelsen, 2009.

Vi har samlat 10 års utgivning av denna lilla men intressanta tidning i ett enda dokument, vilket passar utmärkt för snabb sökning i stora textmassor ex.vis sökning efter ”B12”.
Materialet innehåller och refererar till många artiklar om komplementär medicin som kan vara intressant men som ofta får liten plats i patientorganisationer.


Söktips: det går utmärkt att söka i stora pdf-dokument med Adobe Reader. Använd gärna funktionen ”Öppna fullständig sökning…” som ligger under ”Sökning” där särskilda sökkriterier kan anges. Alla träffar läggs som bokmärken mellan vilka du kan  hoppa fritt.

Du som inte har Adober Reader, ladda ner den här kostnadsfritt.


Klicka på bilden

Hur mås det? - Information om Parkinson sjukdom
Hur mås det? - Information om Parkinson sjukdom Astrid Borg, Svenska Parkinsonstiftelsen (2009, andra upplagan ) Denna lilla skrift är mycket lämplig som introduktion till sjukdomen både för dig som fått diagnosen, för dig som är närstående samt för dig i vården som på något sätt kommer i kontakt med sjukdomen.Det tidigare häftet (upplaga 1) är både rättat och uppdaterat och bildar upplaga 2.

Studiecirkelledare/Parkinsoninformatörer

Nedan hittar du information, som kan vara ett stöd för dig i rollen som ledare för samtalsgrupp, studiecirkelledare eller som Parkinsoninformatör.

Information och råd till ledare för studiecirkel eller samtalsgrupp om Parkinsons sjukdom
Sammanställd av Olle Rehnström, Svenska Parkinsonstiftelsen (2009), på uppdrag av Parkinson Stockholm. Dokumentet ägs av Parkinson Stockholm.

Dokumentet är tänkt att användas vid utbildning av ledare för samtalsgrupp eller studiecirkel i ämnet Parkinsons sjukdom.


Cirkelmetoden
Sammanställd av Olle Rehnström, Svenska Parkinsonstiftelsen (2003 - 2009)
Denna mindmap beskriver en samtalsteknik, som ibland kallas cirkelmetoden eftersom deltagarna sitter i cirkel så att alla har ögonkontakt. ”Kärt barn har många namn” och metoden kallas ibland ”rundan” och ibland ”talking stick” på engelska. Metoden manar till att träna upp lyssnandet och leder ofta till djupare samtal. Samtalsmetoden kan med fördel användas som ett komplement i en studiecirkel eller samtalsgrupp, särskilt när deltagarna börjar känna varann bättre.
Brainstorming
Sammanställd av Olle Rehnström, Svenska Parkinsonstiftelsen (2003 - 2009)
Denna mindmap kan ses som en kom-ihåg-lista i kompaktform för en person som leder ett brainstormmöte, som ofta hålls för att lösa problem eller för att kläcka nya idéer.


 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny