Projekt - Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

Projekt

Tjänster

Ung och yrkesverksam med Parkinsons sjukdom

Projektledare Astrid Borg, KällbyMålgrupper

Personer med Parkinsons sjukdom

Närstående

Berörd personal inom vård och omsorg

Syftet med projektet var;

  • att ge ökad kunskap om sjukdomen, behandling och egenvård till unga och yrkesverksamma personer (ej fyllda 50 år) med Parkinson, för att få dem att kvarstå i arbetslivet så länge som möjligt.

  • att ge ökad förståelse och förmåga att hantera de svårigheter som såväl partner, barn och den drabbade möter

  • att.vården får ökad kunskap om hur yrkesverksamma personer under 50 år med Parkinson skall bemötas.

  • att övriga berörda får bättre förståelse och bättre kunskap om Parkinsons sjukdom


Projektet ”Ung och yrkesverksam med Parkinsons sjukdom”, pågick under tre år års tid och finansierades med medel från ”Allmänna Arvsfonden”.  Projektet drevs av Svenska Parkinsonstiftelsen i samarbete med Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och riktades framförallt till yngre yrkesverksamma personer med Parkinsons sjukdom (under 50 år).
Projektledare var parkinsonsjuksköterskan Astrid Borg.

Parkinsonskolan 2005 – 2007
Från april 2005 fanns det en hemsida. Hemsidan hade 3000 besök från mars t.o.m. november 2006.

Tre familjeveckor
xx-7/7 2006 genomfördes den första familjeveckan på Nyfors Konferens & Camping utanför Älvsbyn. Sammanlagt deltog 25 personer, varav 20 vuxna och 5 barn.

24-28/8 2006 genomfördes en kurs "Parkinsons sjukdom och psykiatriska inslag" på Kolergården i Koler då fyra yngre äkta par och två män deltog.

1-6 juli 2007 genomfördes en vildmarks- och fiskevecka på Nyfors Konferens & Camping utanför Älvsbyn.              11 vuxna  (8 med Parkinsons sjukdom och 3 närstående) deltog.


 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny