Svenska Parkinsonstiftelsen

Till innehåll

Huvudmeny:

  

Välkommen till
Svenska Parkinsonstiftelsen

Antal besökare
sedan 2010-01-01


Plusgiro   52 90 49 - 9
Bankgiro  5223 - 9159

Vad är Parkinsonstiftelsen?

Svenska Parkinsonstiftelsen stiftades 1995 och har sitt säte i Piteå. Stiftelsen arbetar över hela landet med att sprida information och kunskap om  Parkinsons sjukdom.


Vad är Parkinsonstiftelsens ändamål?

”Stiftelsens ändamål är att medverka till och genomföra utbildning, informations- och upplysningsarbete samt understödja kunskaps-befrämjande insatser rörande Parkinsons sjukdom”

Primära
Personer med Parkinsons
sjukdom
Närstående
Berörda yrkeskategorier
inom vård och omsorg

Svenska Parkinsonstiftelsens  målgrupper


Sekundära

Arbetsgivare och arbets-
kamrater
Försäkringskassan
Servicepersonal (butik, buss,
tåg, taxi etc)
Politiker

Beställ våra erbjudanden via
info@parkinsonstiftelsen.se
eller 070-5567299

Nästa styrelsemöte är
-------------------------
Klicka på bilden så får
du aktuellt väder

Parkinsonskolan


Här finner du bl a
Parkinsonskolans
kurskompendium
och mycket annat.

Har du nyligen fått diagnosen Parkinsons sjukdom?
Börja gärna med att läsa
”Hur mås det?”
av
Astrid Borg


Läs här om den nya
Tandvårdsreformen


Tandläkarbesöket onödigt dyrt?

Försäkringskassans referenslista

Läs!


Självskatttningsformulär (SUD – Skattning av Upplevd Delaktighet) som används  på Neurorehab. Björkgården Sävar.
Ladda ner nedanstående filler.
SUD-1 ny

Sud nysid 1
 
 
07 2016
 
 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny